Polski
English
Українська
Český
Български
Slovenský
Srbija
Русский
Latvija
Lietuva
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Ελληνικά
Española
Italiano
Eestlane

Zistite viac o vykurovacích algoritmoch

VRÁŤ SA

V článku sa dozviete:

  • ako fungujú vykurovacie algoritmy,
  • ktorý algoritmus je najvhodnejší pre váš typ vykurovania,
  • viac o vybraných modeloch termostatov SALUS Controls.

Termostaty – ako riadia vykurovanie?

Vykurovací algoritmus nie je nič iné ako schéma vykurovania zabudovaná v termostate zodpovednom za udržiavanie požadovanej teploty v miestnosti. Rozhoduje o účinnosti a funkčnosti zariadenia. Presnosť algoritmu vedie k presnej regulácii vykurovania a následne k nižším účtom za energiu a k vyššej spokojnosti užívateľa.
Ako hospodárne riadiť vykurovanie? Aký je rozdiel medzi jednoduchým a technologicky vyspelým riadiacim algoritmom? Ktorý bude najlepšie fungovať na ovládanie radiátorov a ktorý na ovládanie podlahového vykurovania?

Riadenie vykurovania je matematika

Radiátorové (konvekčné) vykurovanie sa vyznačuje rýchlym ohrevom radiátorov na vysoké teploty a následne rýchlym vykúrením miestnosti (za niekoľko minút). Tak isto aj naopak – rýchle ochladenie radiátorov aj miestnosti. Na druhej strane – podlahové vykurovanie sa vyznačuje nízkou teplotou vykurovacej plochy a vysokou tepelnou zotrvačnosťou (dlhý čas ohrevu aj ochladzovania – až niekoľko hodín).
Nie každý riadiaci algoritmus je vhodný pre každý typ vykurovania. Aby ste si vybrali ten najvhodnejší riadiaci systém pre váš domov, stojí za to si to dobre premyslieť.

Hysterézia

Je najjednoduchší dvojpolohový algoritmus (ON / OF). Funguje na základe rozdielu, pri ktorom termostat po dosiahnutí užívateľom nastavenej teploty opäť vyšle do kotla signál potreby vykurovania. Spôsobuje konštantné kolísanie teploty – ohrev, ochladzovanie, ohrev, ochladzovanie atď. Ak je hysterézia nastavená na ± 0,5 °C a požadovaná hodnota je 23 °C, termostat spustí kotol pri poklese teploty na 22,5 °C a vypnite ho, keď teplota stúpne na 23,5 °C. Táto schéma je založená na miernom prekurovaní a nezaručuje presnosť. Vzhľadom na veľkú zotrvačnosť podlahového vykurovania sa hysterézia neodporúča pri termostatoch určených na riadenie podlahového vykurovania. Pri radiátorovom vykurovaní dosahuje dobré výsledky.

PWM

Stabilnejším riešením je PWM alebo Pulse-Width Modulation. Toto je tiež dvojpolohový mechanizmus (ON / OFF), no ako doplnkový parameter obsahuje čas ohrevu. Pri PWM rozdiel medzi nastavenou teplotou a aktuálnou teplotou určuje, ako dlho bude vykurovacie zariadenie fungovať. To sa deje na základe nastavenej tabuľky vzorcov. Pre lepšie pochopenie si tento mechanizmus prenesme do pravidla. Na udržanie nastavenej teploty, ak je teplotný rozdiel X stupňov – vykurovacie zariadenie sa zapne na Y minút (vopred stanovený čas ohrevu). Malý rozdiel znamená krátke vykurovanie, veľký rozdiel – dlhé vykurovanie (rôzne miestnosti sa vykúria v rôznom čase). Tento algoritmus, z dôvodu zohľadnenia času vykurovania, sa s dobrými výsledkami používa na riadenie systémov podlahového vykurovania.

TPI

V prípade TPI (Time Proporcional and Integral), samoučiaceho sa časovo-proporcionálneho integrálneho algoritmu, je situácia podobná ako pri PWM. Tento algoritmus však nefunguje na základe vzorcov. Je efektívnejší, pretože počíta čas aktivity zdroja tepla za chodu – na základe matematických integrálov. Namiesto používania šablón sa „učí“. Vďaka týmto výpočtom termostat „vie“, ako dlho musí byť zdroj tepla zapnutý, aby v stanovenom čase dosiahol požadovanú teplotu v miestnosti. Termostat „vie predpovedať“ – keď teplota klesá, začne zahrievať v dostatočnom predstihu. Rýchlejší čas odozvy vedie k lepším výsledkom regulácie teploty.

ITLC

Internal Temperature Load Compensation je moderný a presný algoritmus udržiavania teploty, ktorý možno opísať ako nový TPI. Je presnejší a vďaka modulácii času otvorenia / zatvorenia pohonu poskytuje ešte lepšie riadenie vykurovania.

Regulácia vykurovania pomocou termostatov SALUS Controls

SALUS Controls ponúka termostaty vhodné pre všetky druhy vykurovania. V porovnaní s termostatmi iných značiek sú termostaty SALUS lepšie z hľadiska prispôsobenia riadiaceho algoritmu typu vykurovania. Napríklad modely určené na podlahové vykurovanie sú vybavené algoritmami ITLC / TPI alebo PWM. Treba teda zdôrazniť, že pri modernizácii spoločnosť SALUS Controls vyvinula a v praxi osvedčila aj presnejšie algoritmy ako PWM.

Každý systém je potrebné posudzovať individuálne, ale predpokladajme, že inštalácie radiátorov, v spolupráci s termostatickými hlavicami, zvládnu štandardné modely termostatov, ako aj bezdrôtové regulátory SALUS Smart Home. Pre podlahové vykurovanie, okrem radu Smart Home, sú najlepšou voľbou produkty z radov Expert HTR, Expert NSB a Expert.

VS30W

Digitálny, drôtový termostat (podomietkový model – inštalácia do krabice φ 60 mm) so systémom PWM a schopnosťou vytvárať harmonogramy. Používa sa na ovládanie podlahového vykurovania alebo chladenia. Termostat prostredníctvom centrálnej svorkovnice ovplyvňuje ekonomickú prevádzku denných termostatov (nočné zníženie teploty – NSB). Spolupracuje so svorkovnicami KL08NSB alebo KL06-M (230V) a pohonmi typu NC alebo NO.

HTRP-RF(50)

Digitálny batériový termostat s algoritmom TPI a vstupom pre prídavný snímač teploty podlahy / vzduchu. Je určený na bezdrôtové ovládanie zariadení SALUS Smart Home (centrálna svorkovnica KL08RF, radiátorová hlavica TRV, riadiaci modul RX10RF). Pracuje v režime offline (v spolupráci s koordinátorom CO10RF – ako týždenný termostat) alebo v režime online (pomocou univerzálnej internetovej brány UGE600 a bezpłatnej aplikácie SALUS Smart Home). Umožňuje vytvárať si vlastné harmonogramy.

VS20BRF

Digitálny termostat s algoritmom TPI a vstupom pre prídavný snímač teploty (podlaha / vzduch) alebo pre snímač obsadenosti (hotelová karta). Je určený na bezdrôtové ovládanie zariadení SALUS Smart Home (centrálna svorkovnica KL08RF, radiátorová hlavica TRV, riadiaci modul RX10RF). Pracuje v režime offline (v spolupráci s koordinátorom CO10RF – ako týždenný termostat, denný termostat alebo časový programátor TÚV – s RX10RF) alebo v režime online (pomocou univerzálnej internetovej brány UGE600 a bezplatnej aplikácie SALUS Smart Home). Umožňuje vytvárať si vlastné harmonogramy.

Quantum SQ610

Multifunkčný teplotný regulátor, ktorý je schopný ovládať zariadenia radu SALUS Smart Home. Pracuje v režime offline (v spolupráci s koordinátorom CO10RF), v režime online (pomocou univerzálnej internetovej brány UGE600 a bezplatnej aplikácie SALUS Smart Home) alebo drôtovo (s priamym pripojením k zariadeniam, ako je centrálna svorkovnica, kotol). Spomedzi mnohých výhod Quantum SQ610 sú najpodstatnejšie:

  • vstavaný snímač vlhkosti,
  • výber riadiaceho algoritmu (ITLC, hysterézia: ±0,5 °C alebo ±0,25 °C),
  • vstup pre prídavný senzor (teplota / obsadenosť – hotelová karta),
  • PIN zámok a nastavenie teplotných limitov (vhodné pre hotely a prenajímateľov nehnuteľností), ako aj luxusná funkcia pohodlnej a vždy teplej podlahy (funkcia TEPLÁ PODLAHA).

Model Quantum je vybavený aj optimalizačnou funkciou založenou na algoritme ITLC – OPTIMUM START / OPTIMUM STOP.

Čo to je optimalizačná funkcia?

Presnejšia regulácia teploty a dodržiavanie harmonogramov. Keď je aktivovaná funkcia OPTIMUM START, termostat vysiela signál s požiadavkou na vykurovanie do zdroja tepla v dostatočnom predstihu. Na základe toho sa požadovaná teplota v miestnosti dosiahne v nastavenom čase. Na druhej strane, keď je zapnutá funkcia OPTIMUM STOP, termostat pracuje opačne. Vypočíta zotrvačnosť systému (čas vychladnutia) a vopred vypne zdroj tepla, aby sa znížila teplota v stanovenom čase. Výsledkom je, že bez obmedzovania komfortu a pri zachovaní teploty nastavenej v harmonohrame sa vyhneme prekurovaniu. Je to pohodlné a ekonomické.

Funkcie OPTIMUM START a OPTIMUM STOP sú voliteľné (možno ich zapnúť alebo vypnúť), v kombinácii s inteligentným algoritmom ITLC zefektívňujú prevádzku regulátora a minimalizujú náklady na vykurovanie..

Ako vidíte, moderné termostaty SALUS Controls poskytujú užívateľovi možnosť výberu vhodného riadiaceho algoritmu pre efektívne riadenie konkrétneho vykurovaciemu systému. Sortiment produktov je bohatý. V závislosti od rozpočtu a potrieb užívateľa si každý určite vyberie vhodné zariadenie do svojej nehnuteľnosti.

Kontakt
Začať spoluprácu

Kontakt


+421 245 527 104


Technická podpora

+421 911 819 831
+421 902 560 228

technik@salus-controls.sk


PO – PI: 800-1600

MontážnikPoužívateľDeveloper

Salus

Distribútor SALUS Controls:
Thermo-control SK s.r.o.

Stará Vajnorská 37,
831 04 Bratislava
Slovensko
Kancelária: +421 245 527 104
Infolinka: +421 903 451 848
Servis: +421 902 560 228
Pondelok - Piatok od 8.00-16.00 hod.

image/svg+xml

© QL CONTROLS 2020 / All Rights Reserved

Design & Code by Foxstudio