Polski
English
Українська
Český
Български
Slovenský
Srbija
Русский
Latvija
Lietuva
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Ελληνικά
Española
Italiano
Eestlane

Sieť ZigBee – čo to je a kde sa používa?

VRÁŤ SA

Smart Home definitívne vstúpil do našich domácností. Vytváranie domácich sietí (PAN – Personal Area Networks) sa stalo nevyhnutnosťou, pretože takmer každý má dnes na dosah riešenia, ktoré zlepšujú pohodlie a hospodárnosť domácnosti: ovládače, senzory, inteligentné zásuvky, termostaty.

Takéto zariadenia v domácnosti musia fungovať rýchlo a musia byť vzájomne prepojené. Výrobcovia nových technológií preto svojim zákazníkom ponúkajú čoraz lepšie nástroje na budovanie prepojení a závislostí medzi domácimi zariadeniami. Aby však zariadenia mohli spolu komunikovať bezdrôtovo, potrebujú vhodnú cestu prenosu dát, takzvaný komunikačný protokol. Ako napríklad ZigBee.

Technológia ZigBee a domáca automatizácia

ZigBee je protokol bezdrôtového prenosu dát, ktorý sa používa na obojsmernú komunikáciu medzi zariadeniami. Obojsmerná komunikácia znamená, že každé zariadenie môže prijímať aj odosielať signál. Systém vytvorila v roku 2002 ZigBee Alliance, ktorá sa jeho vývoju a propagácii venuje dodnes. Hlavnou črtou nového komunikačného štandardu mala byť nízka spotreba energie a jednoduchá, nízkonákladová konštrukcia. A to bolo dosiahnuté. So ZigBee Alliance spolupracuje mnoho známych technologických značiek, napr. Philips, Siemens, Samsung, Amazon, Bosch.

V skutočnosti je ťažké predstaviť si inteligentný dom bez technológie ZigBee. Slúži na správu zariadení uľahčujúcich každodenné používanie domu (ovládanie osvetlenia, žalúzií, vykurovania), ale aj na zvýšenie bezpečnosti (senzory, alarmy).

Nejde len o diaľkové ovládanie zariadení, ale aj o vytváranie užívateľsky definovaných vzťahov medzi nimi. Napríklad: keď pohybový senzor zaznamená niečiu prítomnosť, signál sa odošle ďalej a na základe toho sa rozsvietia svetlá, zatiahnu sa žalúzie, zvýši sa teplota. Deje sa tak automaticky, bez ľudského zásahu – po naprogramovaní si zariadenia navzájom posielajú signály, aby „konali“. Moderná automatizácia budov je založená na scenároch (pravidlách, vzťahoch), ktoré si užívateľ vytvára podľa vlastných potrieb.

Výhody ZigBee

Systém ZigBee bol vyvinutý pre domácu sieť (PAN) a je na tento účel veľmi vhodný. Jeho hlavné výhody sú:

  • Nízka spotreba energie.
  • Okamžitý prístup k sieti.
  • Jednoduché použitie.
  • Jednoduché rozšírenie o nové komponenty.
  • Overený prenos dát (zabezpečenie prenosu).
  • Široký dosah prenosu: od 10 do 100 metrov.
  • Dostupná cena zariadení podporujúcich štandard ZigBee.

Ako je organizovaná sieť ZigBee?

Domowa sieć ZigBee może być zorganizowana według trzech typologii: gwiazdy, drzewa, i kraty (inaczej: siatki, mesh). Chodzi o to, żeby pracujące w niej elementy – koordynator, wzmacniacz sygnału, końcowe urządzenia wykonawcze – dobrze realizowały schemat komunikacji, a tym samym pełniły swoją rolę w zautomatyzowanym domu.

Hviezda

Jednoduchá typológia používaná napríklad v Bluetooth. Jediné zariadenie je koordinátor a všetky ostatné sú mu podriadené (slave) – komunikujú priamo s koordinátorom a len s ním.

Strom

Typológia má hierarchické usporiadanie. Koordinátor je „kmeň“ a spravuje „konáre“. Každý uzol má prvky, ktoré sú mu podriadené. Koncové zariadenia (vykonávatelia) môžu byť umiestnené len na konci vetvy, s ostatnými nekomunikujú. Vykonávajú iba „príkazy“.

Sieť

Typológia sieť nie je hierarchická. Tu môže akékoľvek zariadenie komunikovať s iným – buď priamo, alebo cez sprostredkujúce zariadenie. Toto zlepšuje funkčnosť systému, preto sa ZigBee považuje za najlepší typ organizácie siete.

Sieť ZigBee v technológii SALUS Controls

Technológia SALUS Controls vychádza z typológie sieť: po inštalácii koordinátora by ste mali inštalovať zariadenia napájané z el. Siete (súčasne sa stávajú opakovačmi siete), a až na koniec zariadenia napájané z batérie. Vďaka tomu je komunikácia medzi všetkými prvkami rýchla a plynulá.

Zariadenia v štandarde ZigBee sú koordinované internetovou bránou, ktorá ich spája so systémom v domácej sieti.
Pri možnosti online ovládania je to však aj spojnica medzi domácou sieťou a vonkajším svetom. V spojení s internetovou aplikáciou vám brána umožňuje ovládať váš domov odkiaľkoľvek.

ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth – aký je rozdiel?

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je metóda bezdrôtovej komunikácie používaná na celom svete. Používa sa ako v PAN (domáce siete), tak aj na všetkých verejných miestach. Ako sa líši od protokolu ZigBee? Predovšetkým spotrebuje viac energie. Okrem toho ZigBee vytvára sieť spojení medzi zariadeniami, čím rozširuje dosah až na 100 m.
Jedno zariadenie vyšle signál na 10 m alebo menej. V prípade Wi-Fi sú potrebné ďalšie opakovače na rozšírenie dosahu siete. Pri Bluetooth je dosah iba 10 m. Spotreba energie je nízka, ale prenos dát vyžaduje prepojenie s iným zariadením, ktoré podporuje tento protokol. Zariadenia sa musia navzájom „nájsť“ a „vidieť“. Bluetooth sa používa hlavne v mobilných zariadeniach.

Kontakt
Začať spoluprácu

Kontakt


+421 245 527 104


Technická podpora

+421 911 819 831
+421 902 560 228

technik@salus-controls.sk


PO – PI: 800-1600

MontážnikPoužívateľDeveloper

Salus

Distribútor SALUS Controls:
Thermo-control SK s.r.o.

Stará Vajnorská 37,
831 04 Bratislava
Slovensko
Kancelária: +421 245 527 104
Infolinka: +421 903 451 848
Servis: +421 902 560 228
Pondelok - Piatok od 8.00-16.00 hod.

image/svg+xml

© QL CONTROLS 2020 / All Rights Reserved

Design & Code by Foxstudio