|_|Smart Home definitívne vstúpil do našich domácností. Vytváranie domácich sietí (PAN – Personal Area Networks) sa stalo nevyhnutnosťou, pretože takmer každý má dnes na dosah riešenia, ktoré zlepšujú pohodlie a hospodárnosť domácnosti: ovládače, senzory, inteligentné zásuvky, termostaty.;;https://salus-controls.sk/2021/11/15/siet-zigbee-co-to-je-a-kde-sa-pouziva/;;Sieť ZigBee – čo to je a kde sa používa?;;

Smart Home definitívne vstúpil do našich domácností. Vytváranie domácich sietí (PAN – Personal Area Networks) sa stalo nevyhnutnosťou, pretože takmer každý má dnes na dosah riešenia, ktoré zlepšujú pohodlie a hospodárnosť domácnosti: ovládače, senzory, inteligentné zásuvky, termostaty.

Takéto zariadenia v domácnosti musia fungovať rýchlo a musia byť vzájomne prepojené. Výrobcovia nových technológií preto svojim zákazníkom ponúkajú čoraz lepšie nástroje na budovanie prepojení a závislostí medzi domácimi zariadeniami. Aby však zariadenia mohli spolu komunikovať bezdrôtovo, potrebujú vhodnú cestu prenosu dát, takzvaný komunikačný protokol. Ako napríklad ZigBee.

Technológia ZigBee a domáca automatizácia

ZigBee je protokol bezdrôtového prenosu dát, ktorý sa používa na obojsmernú komunikáciu medzi zariadeniami. Obojsmerná komunikácia znamená, že každé zariadenie môže prijímať aj odosielať signál. Systém vytvorila v roku 2002 ZigBee Alliance, ktorá sa jeho vývoju a propagácii venuje dodnes. Hlavnou črtou nového komunikačného štandardu mala byť nízka spotreba energie a jednoduchá, nízkonákladová konštrukcia. A to bolo dosiahnuté. So ZigBee Alliance spolupracuje mnoho známych technologických značiek, napr. Philips, Siemens, Samsung, Amazon, Bosch.

V skutočnosti je ťažké predstaviť si inteligentný dom bez technológie ZigBee. Slúži na správu zariadení uľahčujúcich každodenné používanie domu (ovládanie osvetlenia, žalúzií, vykurovania), ale aj na zvýšenie bezpečnosti (senzory, alarmy).

Nejde len o diaľkové ovládanie zariadení, ale aj o vytváranie užívateľsky definovaných vzťahov medzi nimi. Napríklad: keď pohybový senzor zaznamená niečiu prítomnosť, signál sa odošle ďalej a na základe toho sa rozsvietia svetlá, zatiahnu sa žalúzie, zvýši sa teplota. Deje sa tak automaticky, bez ľudského zásahu – po naprogramovaní si zariadenia navzájom posielajú signály, aby „konali“. Moderná automatizácia budov je založená na scenároch (pravidlách, vzťahoch), ktoré si užívateľ vytvára podľa vlastných potrieb.

Výhody ZigBee

Systém ZigBee bol vyvinutý pre domácu sieť (PAN) a je na tento účel veľmi vhodný. Jeho hlavné výhody sú:

Ako je organizovaná sieť ZigBee?

Domowa sieć ZigBee może być zorganizowana według trzech typologii: gwiazdy, drzewa, i kraty (inaczej: siatki, mesh). Chodzi o to, żeby pracujące w niej elementy – koordynator, wzmacniacz sygnału, końcowe urządzenia wykonawcze – dobrze realizowały schemat komunikacji, a tym samym pełniły swoją rolę w zautomatyzowanym domu.

Hviezda

Jednoduchá typológia používaná napríklad v Bluetooth. Jediné zariadenie je koordinátor a všetky ostatné sú mu podriadené (slave) - komunikujú priamo s koordinátorom a len s ním.

Strom

Typológia má hierarchické usporiadanie. Koordinátor je „kmeň“ a spravuje „konáre“. Každý uzol má prvky, ktoré sú mu podriadené. Koncové zariadenia (vykonávatelia) môžu byť umiestnené len na konci vetvy, s ostatnými nekomunikujú. Vykonávajú iba „príkazy“.

Sieť

Typológia sieť nie je hierarchická. Tu môže akékoľvek zariadenie komunikovať s iným – buď priamo, alebo cez sprostredkujúce zariadenie. Toto zlepšuje funkčnosť systému, preto sa ZigBee považuje za najlepší typ organizácie siete.

Sieť ZigBee v technológii SALUS Controls

Technológia SALUS Controls vychádza z typológie sieť: po inštalácii koordinátora by ste mali inštalovať zariadenia napájané z el. Siete (súčasne sa stávajú opakovačmi siete), a až na koniec zariadenia napájané z batérie. Vďaka tomu je komunikácia medzi všetkými prvkami rýchla a plynulá.

Zariadenia v štandarde ZigBee sú koordinované internetovou bránou, ktorá ich spája so systémom v domácej sieti.
Pri možnosti online ovládania je to však aj spojnica medzi domácou sieťou a vonkajším svetom. V spojení s internetovou aplikáciou vám brána umožňuje ovládať váš domov odkiaľkoľvek.

ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth – aký je rozdiel?

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je metóda bezdrôtovej komunikácie používaná na celom svete. Používa sa ako v PAN (domáce siete), tak aj na všetkých verejných miestach. Ako sa líši od protokolu ZigBee? Predovšetkým spotrebuje viac energie. Okrem toho ZigBee vytvára sieť spojení medzi zariadeniami, čím rozširuje dosah až na 100 m.
Jedno zariadenie vyšle signál na 10 m alebo menej. V prípade Wi-Fi sú potrebné ďalšie opakovače na rozšírenie dosahu siete. Pri Bluetooth je dosah iba 10 m. Spotreba energie je nízka, ale prenos dát vyžaduje prepojenie s iným zariadením, ktoré podporuje tento protokol. Zariadenia sa musia navzájom „nájsť“ a „vidieť“. Bluetooth sa používa hlavne v mobilných zariadeniach.

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/11/post-blog-1920x500-x3.jpg|_|Ako senzory systému SALUS Smart Home ovplyvňujú bezpečnosť domu a členov domácnosti?;;https://salus-controls.sk/2021/07/19/bezpecnostne-senzory-vo-vasej-domacnosti/;;Bezpečnostné senzory
vo vašej domácnosti;;

Prečo sú bezpečnostné senzory také dôležité? Smart Home, alebo inteligentná sieť automatizácie budov, poskytuje jej používateľom možnosť prispôsobiť si domácnosť podľa svojich potrieb. Komunikáciu medzi jednotlivými zariadeniami môže spustiť jednoduchý podnet od užívateľa (OneTouch scenár), ich ovládanie je tak mimoriadne pohodlné. Vývoj ľudskej spoločnosti je taký rýchly, že nie je ľahké predpovedať, aké systémy nás budú sprevádzať v budúcnosti. Vieme však, že komfort bývania, ekológia a hospodárne využitie energie budú stále dôležitejšie. Smart Home spĺňa všetky tieto vlastnosti a navyše, vďaka moderným bezpečnostným senzorom, ochráni váš dom aj pred nežiaducimi udalosťami.

V texte nižšie dostanete odpoveď na nasledujúce otázky:

SmartHome a inteligentná ochrana

Riadenie domácich funkcií  pomocou smartfónov, počítačov alebo hlasových povelov robí náš život pohodlnejší, prínosy automatizácie budov sú však obsiahlejšie. Inteligentné technológie dokážu upozorniť aj na mimoriadne situácie a môžu tak uľahčiť život starším, či zdravotne postihnutým ľuďom a ich opatrovateľom.

Do tejto oblasti Smart Home vstúpila aj značka SALUS Controls. Aj keď hlavná myšlienka spoločnosti je zameraná na inteligentné riadenie vykurovania, nespornou výhodou systému SALUS Smart Home je aj starostlivosť o bezpečnosť členov domácnosti.

Inštaláciou zariadení SmartHome získate možnosť bez stresu opustiť domácnosť (napr. ísť do práce alebo nakúpiť)  a osobu, o ktorú sa staráte, môžete na potrebný čas nechať samú doma. OneTouch scenáre vám pomôžu. Ak by sa osoba doma necítila dobre, stačí ak stlačí tlačidlo alarmu. Vy hneď dostanete automatickú SMS správu s vopred určeným obsahom a na vzniknutú situáciu tak môžete včas reagovať.

Poruchy a mimoriadne situácie – pred čím vás ochránia bezpečnostné senzory?

Je dôležité vedieť, že okrem zjednodušenia každodenných činností, či optimalizácie výdavkov, sú inteligentné riešenia skvelou ochranou pred nepríjemnými náhodnými udalosťami. Žiadna technológia vás, samozrejme, neochráni pred všetkými hrozbami, ale v mnohých situáciach sa na ňu môžete spoľahnúť. Pomôžu vám bezpečnostné senzory.

Na ktoré prvky domácej bezpečnosti sa oplatí upriamiť pozornosť pri signalizácii:

Signalizácia požiaru nie je iba detekcia dymu a aktivácia výstražnej sirény. V systéme SALUS Smart Home po detekcii dymu automaticky nasleduje odoslanie upozornenia užívateľovi (SMS, e-mail). Podobne aj v prípade detekcie uniknutej vody (v dôsledku zaplavenia kúpeľne, kuchyne  a i.) alebo otvorenia dvier či okna. Navyše, ak vytvoríte pravidlo OneTouch, systém vám pošle upozornenie o úniku vody a pomocou zásuvky SPE600 alebo relé SR600, uzavrie prívod vody a zabráni tak ďalšej škode.

Ak ste preč a u vás doma sa stane niečo alarmujúce, dostanete správu a priestor na potrebnú reakciu. Aj keď svoj domov monitorujete kamerami, nezachytíte všetko, čo dokážu zaznamenať senzory.  Prevádzka niektorých zariadení, napríklad chladničky alebo práčky, by mala byť monitorovaná samostatne. Nie ste si po odchode z domu istí, či ste zavreli okno? Môžete to skontrolovať na diaľku pomocou aplikácie SALUS Smart Home (okenný senzor). Môžete tiež dostať upozornenie, ak sa napríklad do vašej garáže dostane neoprávnená osoba (snímač pohybu).

Ďalším užitočným bezpečnostným prvkom systému SALUS Smart Home je simulácia vašej prítomnosti. Prázdny dom, vďaka inteligentnému ovládaniu osvetlenia a roliet, dokáže simulovať prítomnosť jeho obyvateľov. Systém vyvolá dojem, že ste doma, čím oklame potenciálneho zlodeja a ochráni váš dom. Ako? Vytvorením a aktiváciou harmonogramu simulácie vašej prítomnosti sa rozsvietia a potom zhasnú svetlá v určených miestnostiach vo vopred stanovených časových úsekoch. Pri západe slnka sa zatiahnu rolety a ráno sa znova otvoria.

Ktoré bezpečnostné senzory zlepšia fungovanie vášho domova?

Čo potrebujete na naprogramovanie vyššie uvedených scenárov? V prvom rade srdce systému SALUS Smart Home – univerzálnu bránu UGE600 a mobilnú aplikáciu.

Potom sú to:

Na vybrané zariadenia sa pozrieme bližšie.

Bezdrôtové tlačidlá SALUS SmartHome SB600, CSB600: bezdrôtové aktivátory určené na spúšťanie pravidiel OneTouch. Spúšťajú jednu (CSB600) alebo dve udalosti (SB600). CSB000 (panikové tlačidlo – model s krytom) môže fungovať ako výstražné tlačidlo – zaslaním prednastaveného oznámenia.

Detektor dymu SD600: zariadenie detekuje prítomnosť dymu. Detektor môže byť použitý samostatne, bez internetovej brány UGE600 a mobilnej aplikácie. Funkciu zasielania núdzového upozornenia má iba ako súčasť systému SALUS SmartHome.

Snímač úniku vody WLS600: vodotesný senzor, ktorý detekuje vodu na povrchu pod ním, alebo na kontaktoch vodičov k nemu pripojených. Vďaka spolupráci so zariadeniami  SALUS Smart Home umožňuje, pri zistení úniku vody, uzavrieť ventil a poslať používateľovi bezplatné upozornenie (SMS, e-mail).

OS600/SW600 okenný / dverový senzor: bezdrôtové zariadenie pracuje s aplikáciou Smart Home. Umožňuje vám zadať do harmonogramu automatické vypnutie vykurovania v miestnosti počas vetrania (otvorenia okna alebo dvier). Umožňuje odosielanie upozornení pri otvorení / zatvorení okien, dvier a i.

MS600 pohybový senzor: v prípade detekcie pohybu môže zapnúť / vypnúť osvetlenie v spolupráci s inteligentnou zásuvkou (SPE600) alebo s inteligentným relé (SR600).

Inteligentná zásuvka SPE600: má ochranu proti preťaženiu, umožňuje riadiť pripojené zariadenia. Čo ešte dokáže? Zaznamenáva históriu spotreby energie (v aplikácii), zvyšuje dosah siete ZigBee a spolupracuje s Amazon ALEXA (hlasové povely).

Inteligentné relé SR600: pre napäťové (kotly, čerpadlá, osvetlenie ai.) a beznapäťové zariadenia (ovládače brány, diaľkové spínacie zariadenia a i.). Je možné použiť ho na zapnutie / vypnutie zariadení do maximálneho zaťaženia 16 A. Môže sa inštalovať do elektroinštalačnej krabice alebo s držiakom priamo na stenu. Inteligentné relé zvyšuje dosah siete ZigBee. Relé by sa malo používať s univerzálnou bránou UGE600 a aplikáciou SALUS Smart Home.

Ako systém SALUS Smart Home ovplyvňuje bezpečnosť vašej domácnosti?

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/07/cover.jpg|_|Určite by ste radi regulovali teplotu svojich interiérov pomocou jediného univerzálneho zariadenia.;;https://salus-controls.sk/2021/07/16/fan-coil/;;FAN COIL;;

V dnešnej klimatickej situácii sú teploty v Európe počas letných mesiacov takmer tropické. Určite by ste radi regulovali teplotu svojich interiérov pomocou jediného univerzálneho zariadenia. Regulovať teplotu znamená udržiavať vhodné teplotné podmienky vzduchu, bez ohľadu na počasie a ročné obdobie (čo v praxi znamená: ovládanie vykurovacích alebo chladiacich systémov). Za zváženie stojí inštalácia jednotky FAN COIL.

Tento článok vám odpovie na otázky:

 1. Čo to sú to fancoilové jednotky?
 2. Aké sú ich výhody?
 3. Aké typy fancoilových jednotiek existujú?
 4. Ako zvýšiť efektivitu ich práce?

Čo sú to fancoilové jednotky?

Sú to vykurovacie a chladiace zariadenia, ktorých úlohou je udržiavať optimálnu teplotu v miestnosti. Ako fungujú? Na princípe výmeny tepla s okolitým prostredím pomocou ventilátorov. Ide o praktické riešenie používané vo verejných budovách. Fan coil ohrieva, ochladzuje alebo ohrieva a ochladzuje interiér. Vykurovacím a chladiacim médiom je voda.

Jednotky fan coil sa zvyčajne používajú vo veľkých budovách (kancelárie, spoločenské sály, kinosály a i.), ale pre pohodlie domácností je možné inštalovať ich aj do súkromných nehnuteľností. Základom je hydraulicky správne pripravený chladiaci systém.

Výhody použitia fancoilových jednotiek

Aké typy fan coilových jednotiek existujú?

Jednotky fan coil: rozdelenie podľa konštrukcie

 1. 2-rúrkové a 4-rúrkové
 2. Ventilátor alebo indukčná prevádzka

2-rúrkový fan coil má iba jeden výmenník vykurovania / chladenia, takže v závislosti na potrebách a sezóne ohrieva, alebo chladí (vyžaduje prechod z chladenia na vykurovanie a z vykurovania na chladenie).

4-rúrkový fan coil je jednotka s dvomi výmenníkmi (oddelenými pre vykurovanie a chladenie), ktoré môžu pracovať súčasne v oboch režimoch.

Fan coil sa používa na ovládanie ventilátorov (na vynútenie cirkulácie vzduchu). Indukčné fan coily nemajú ventilátor, ale využívajú silu indukcie externého vzduchu. Vzduch je nasávaný, smerovaný do výmenníka, ohrievaný / ochladzovaný a potom vyfukovaný do miestnosti.

Jednotky fan coil: rozdelenie podľa spôsobu inštalácie

 1. Podlahové: zabudované do špeciálneho krytu vo vnútri podlahy
 2. Stropné: horizontálne alebo vertikálne
 3. Kazetové: inštalované do podhľadu
 4. Nástenné: určené na inštaláciu na stenu

Väčšina fancoilových jednotiek, dostupných na trhu, ponúka: jednoduchú inštaláciu, efektívnu prevádzku v komerčných, servisných a obytných priestoroch. Ich funkčnosť je však možné znásobiť.

Jednotky fan coil môžu pracovať ešte efektívnejšie

Ako? Pomocou moderného automatického ovládania. Správne zvolený riadiaci systém môže zabrániť prehriatiu alebo podchladeniu interiéru.
Na riadenie 2-rúrkových alebo 4-rúrkových fan coil jednotiek ponúka SALUS Controls multifunkčný izbový regulátor FC600.

Prečo FC600?

Používatelia fancoilových jednotiek môžu zaznamenať vyšší tepelný komfort vďaka presnosti ovládania s regulátorom FC600. Zariadenie je vybavené riadiacim algoritmom TPI. Presne reguluje ventilátory a ventily tak, aby dosiahol a udržiaval požadovanú teplotu v miestnosti. V 2-rúrkovom systéme riadi výstup V1 vykurovania a chladenia, v 4-rúrkovom systéme výstup V1 riadi vykurovanie a výstup V2 chladenie.

Regulátor FC600 riadi podlahové fan coily alebo fan coily so vstavanými ventilátormi. Správne nastavenie a konfigurácia (FC600 pracuje podľa časových / teplotných plánov) umožňuje použitie vo veľkých komerčných budovách, v kanceláriách či hoteloch alebo v obytných priestoroch. Hlavnou výhodou je zdokonalená regulácia teploty a nepretržité sledovanie parametrov vykurovania / chladenia aj prostredníctvom internetu. Aby bolo možné ovládať FC600 z mobilných zariadení alebo internetových prehliadačov (režim online), je potrebná univerzálna brána UGE600 a pripojenie na internet. Online režim poskytuje okamžitý prístup k najnovším aktualizáciám zariadenia (vykonávajú sa automaticky).

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/07/Cover4.jpg|_|Vybrané produkty SALUS Controls fungujú s Google Home. Objavte pohodlie hlasových príkazov.;;https://salus-controls.sk/2021/04/19/salus-controls-a-google-home-ovladajte-svoj-domov-hlasom/;;SALUS Controls a Google Home – ovládajte svoj domov hlasom;;

Vybrané produkty SALUS Controls fungujú s Google Home. Objavte pohodlie hlasových príkazov.

Vždy ideme s najnovšou technológiou!

S radosťou vám oznamujeme, že naše vybrané produkty sú kompatibilné s obľúbeným hlasovým asistentom Google Home. Ovládanie domácnosti pomocou hlasových povelov určite netreba vychvaľovať. Pohodlie tohto riešenia hovorí za všetko.

V súčasnosti môžete prostredníctvom aplikácie Google Home ovládať:

Vytvorte si inteligentnú domácnosť, aby ste zefektívnili svoje každodenné činnosti. Rozumieme vám, preto je kompatibilita našich zariadení s hlasovým asistentom našim dôležitým cieľom.

Zobraziť viac

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/Cover2-1-1.jpg;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/gh-anim.png;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/GH-tlo.jpg|_|SALUS Controls a Google Home – ovládajte svoj domov hlasom!;;https://salus-controls.sk/2021/04/19/salus-controls-a-google-home-ovladajte-svoj-domov-hlasom-pomocou-aplikacie-google-home/;;SALUS Controls a Google Home – ovládajte svoj domov hlasom pomocou aplikácie Google Home;;

Dnešná inteligentná domácnosť a určite aj domácnosti v budúcnosti, budú stále častejšie vybavené prvkami tzv. umelej inteligencie. Nehovoríme o sci-fi robotoch, ale o domácich spotrebičoch, ktoré sú prispôsobené vášmu životnému štýlu. Predpokladáme, že umelá inteligencia robí váš každodenný život pohodlnejší, ekonomickejší a bezpečnejší. Kľúčovou súčasťou tejto technologickej revolúcie sú Google Assistant a aplikácia Google Home, pomocou ktorých môžete hlasom ovládať napr. osvetlenie, regulátory teploty, inteligentné zásuvky, kamery doma či na záhrade. Prostredníctvom aplikácie spravujete zariadenia kompatibilné s Google Home.

POZNÁMKA: Služba Google Home Voice je k dispozícii na miliónoch zariadení od spoločnosti Google a dalších dodávateľov systému Android.

Zariadenia SALUS Controls spolupracujú s Google Home

Naše vybrané produkty z radu Smart Home veľmi dobre spolupracujú s domácim asistentom. To znamená, že rozhranie Google s nimi „vychádza“ a riadi ich správne. V súčasnosti môžete prostredníctvom Google Home ľubovoľne ovládať nasledujúce zariadenia:

Termostaty: SQ610, SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRP-RF(50), HTRS-RF(30)

Teplotný snímač a zároveň najjednoduchšiu verziu regulátora TS600

FC600 fan coil regulátor

Inteligentnú zástrčku SPE600

Inteligentné relé SR600

Ovládanie osvetlenia pomocou hlasu má množstvo výhod. V prípade systému SALUS Smart Home, pripojeného ku Google Home, máte túto možnosť vďaka inteligentnej zásuvke a relé. Napríklad, keď v noci ležíte v posteli, môžete bez vstávania vypnúť osvetlenie v celom dome alebo rozsvietiť / zhasnúť  lampy v  jednotlivých miestnostiach. Keď prídete domov neskoro v noci, môžete v jednom okamihu rozsvetliť lampy vo vybraných  izbách. Ak máte plné alebo špinavé ruky, môžete v kuchyni zadať hlasový povel a zariadenia vám vyhovejú. Takáto „maličkosť“ výrazne zvýši váš komfort.

Veľkou výhodou je hlasové ovládanie vykurovania. Samozrejme, vykurovací systém pracuje najefektívnejšie a najhospodárnejšie s využitím harmonogramov prispôsobených vášmu dennému rytmu. Sú však situácie, v ktorých oceníte, že sa trvalé nastavenia dajú jednoducho podľa potreby prepísať. Používanie hlasových povelov v takýchto prípadoch vám umožní rýchlo reagovať bez toho, aby vás obmedzovali vaše aktivity. Hlasový asistent vás môže tiež informovať o aktuálnej teplote a umožní vám hlasom riadiť teplotu v miestnosti, v ktorej sa práve nenachádzate. Dôležité je, že simulácia konverzácie je intuitívna a priateľská ku všetkým členom domácnosti.

Ako ovládať produkty SALUS Controls cez Google Home?

Najskôr si musíte stiahnuť aplikáciu Google Home (je k dispozícii zadarmo v Google Play a App Store).

Potom spustite službu SALUS Smarthome EÚ.

Nastavte si svoj inteligentný domov pomocou nášho systému podľa nasledujúcich pokynov:

Prihlásiť sa:

Pridajte zariadenia, ktoré budete ovládať:

POZNÁMKA: Nie je potrebné aby internetová brána UGE600 („srdce“ systému SALUS Smart Home) a hlasový asistent Google Home boli na rovnakej sieti Wi-Fi. Musia byť pripojené na internet, ale môžu fungovať na samostatných sieťach (napr. Wi-Fi).

Hlasové ovládanie vybraných produktov SALUS Controls v zásade vyžaduje iba: stiahnutie aplikácie Google Home, spustenie služby Salus SmartHome EU a prihlásenie sa do vášho účtu Google Home, aby ste pripojili vaše zariadena.

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/Cover2-1.jpg;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/GH-tlo.jpg|_|Zjistěte více informací o našem novém produktu!;;https://salus-controls.sk/2021/04/08/novinka-dokovaci-stanice-pro-sq610rf-a-wq610rf/;;NOVINKA! Dokovací stanice pro SQ610RF a WQ610RF;;

Zjistěte více informací o našem novém produktu! Nyní můžete nabíjet termostaty SQ610RF a WQ610RF pomocí moderní dokovací stanice! K čemu slouží dokovací stanice? Umožňuje vám pohodlně nabíjet baterie obou modelů bezdrátových termostatů SQ610RF a WQ610RF pomocí USB portu.

Co naleznete v balení?
dokovací stanici
napájení 230V / 5VDC
USB kabel (micro USB)

Naše dokovací stanice se vyznačuje praktickým ovládáním a moderním minimalistickým designem.

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/CDEU.jpg;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/x-1024x642-1.png;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/04/fffff-1024x277-1.jpg|_|Dizajnový ultratenký regulátor WQ610 / WQ610RF s možnosťou komunikácie OpenTherm je už v predaji. ;;https://salus-controls.sk/2020/08/28/wq610-wq610rf-nowosc-w-ofercie/;;WQ610 // WQ610RF – novinka v ponuke!;;

Dizajnový ultratenký regulátor WQ610 / WQ610RF s možnosťou komunikácie OpenTherm je už v predaji.

Ovládanie je možné dvoma spôsobmi:
 1. Zopnutím kontaktov vo vykurovacom zariadení, ktoré disponuje vstupom na pripojenie termostatu ZAP / VYP

2. Moduláciou výkonu kotla prostredníctvom komunikačného protokolu OpenTherm (OT + 4.0)

Čo umožňuje OpenTherm?

• obojsmernú komunikáciu medzi kotlom a regulátorom
• moduláciu výkonu kotla pre maximálnu účinnosť
• reguláciu teploty TÚV
• zobrazenie chybových kódov kotla

Zistite viac a vyberte si správny regulátor pre vaše vykurovanie

WQ610

WQ610RF

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2020/08/1-scaled.jpg;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2020/08/Bez-nazwy-1.png;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2020/08/2-scaled.jpg|_|S radosťou vám oznamujeme, že sme spustili novú stránku SALUS Smart Home, ktorá vám priblíži inteligentné riadenie domácností SALUS Controls.;;https://salus-controls.sk/2020/08/28/odwiedz-strone-internetowa-salus-smart-home/;;Navštívte internetovú stránku SALUS Smart Home;;

S radosťou vám oznamujeme, že sme spustili novú stránku SALUS Smart Home, ktorá vám priblíži inteligentné riadenie domácností SALUS Controls.

Systém SALUS Smart Home prispôsobuje funkcie domu potrebám jeho obyvateľov.

Ako?

Produkty z tohto systému poskytujú kontrolu a reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach. Umožňujú ovládať osvetlenie, rolety a riadiť činnosť domácich spotrebičov prostredníctvom pravidiel OneTouch alebo diaľkovo - prostredníctvom internetu.

Čo je „srdcom“ systému SALUS Smart Home? Kde si môžete stiahnuť potrebnú mobilnú aplikáciu? Ako vylepšiť funkčnosť a zabezpečenie vášho domova?

Odpoveď na tieto otázky, nájdete na: http://salus-smarthome.sk/
;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2020/08/wejdz-na-sh_v1-scaled.jpg;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2020/08/kwadrat-komp.png;;|_|Konfigurátor SALUS Controls je užívateľsky príjemný výberový nástroj, ktorý pomáha montážnikovi / používateľovi zostaviť produkty a vytvoriť systém, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám. ;;https://salus-controls.sk/2020/08/28/konfigurator-riadiaceho-systemu-salus-controls-kolko-stoji-inteligentny-dom/;;Konfigurátor riadiaceho systému SALUS Controls – koľko stojí inteligentný dom?;;

Majitelia, investori a montážnici inteligentných domácich riadiacich systémov vedia, že táto kúpa je investíciou, ktorá zlepšuje komfort života. Ak uvažujete o investícii do modernej automatizácie budovy, potrebujete vedieť, s akými výdavkami musíte počítať. Hneď vám prezradíme, že na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Všetko závisí od nehnuteľnosti a tiež od potrieb a očakávaní jej užívateľov.

Z nasledujúceho textu sa dozviete:
• čo je konfigurátor systému SALUS Controls a na čo slúži?
• Od čoho závisí cena inštalácie systému?

Smart Home je viac než len pohodlie

Komfort, ktorý domáca automatizácia ponúka, sa neobmedzuje len na diaľkové vypnutie žehličky alebo rozsvietenie lampy. Inteligentné ovládanie domácnosti znamená:

a. optimálnu reguláciu vykurovania: ideálna teplota v každej miestnosti,
b. domácu ekonomiku: nižšie náklady na energiu,
c. ovládanie spotrebičov ako sú rolety, osvetlenie, záhradné postrekovače,
d. zabezpečenie majetku: alarmové senzory, SMS notifikácie,
e. ochrana životného prostredia: nižšie emisie znečisťujúcich látok,
f. každodenný komfort a pohodlie.

Inteligentný dom sa dnes spája s modernosťou, energetickou efektívnosťou, bezpečnosťou, kontrolou výdavkov. Scenáre závislostí medzi zariadeniami pracujúcimi v systéme sú takmer neobmedzené. Otvorená však zostáva otázka vytvorenia systému a jeho ceny. Technickí špecialisti SALUS Controls preto vytvorili systémový konfigurátor.

Systémový konfigurátor – čo to je?

Konfigurátor SALUS Controls je užívateľsky príjemný výberový nástroj, ktorý pomáha montážnikovi / používateľovi zostaviť produkty a vytvoriť systém, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Máme architektonicky rôzne domy / byty, rôzne typy vykurovacích systémov. Aj životný rytmus každého z nás je iný. Univerzálny systém teda neexistuje. Preto je potrebné ovládacie prvky inteligentného domu voliť individuálne „na mieru“, ako napríklad oblečenie u krajčíra.

Konfigurátor systému SALUS Controls bol vytvorený na základe skúseností našich odborníkov získaných rozhovormi so zákazníkmi, ktorí volali na horúcu linku technickej podpory. Keďže vieme, aké sú ich najčastejšie otázky a aké problémy majú používatelia a montážnici s výberom zariadení a ich prispôsobením podmienkam v budove, vytvorili sme „virtuálnu verziu poradcu“ – konfigurátor. Môžete ho použiť kedykoľvek, pracovať vlastným tempom, vyberať rôzne kombinácie produktov a zvažovať možnosti kontroly a náklady v reálnom čase.

Používanie konfigurátora SALUS Controls vo voľbe „užívateľ“ spočíva v zodpovedaní niekoľkých základných otázok o technickom stave objektu (typ inštalácie, podlahová plocha, počet radiátorov a pod.). Tieto informácie sú rozhodujúce pre výber ovládacích zariadení. Vo voľbe „montážnik“ sú otázky technickejšieho charakteru, napr. pýtame sa na počet rozdeľovačov (čo zodpovedá počtu potrebných centrálnych svorkovníc), počet slučiek pripojených k rozdeľovaču.

Po poskytnutí odpovedí konfigurátor zobrazí zoznam a počet potrebných produktov; dostupné varianty, z ktorých si môžete vybrať ten správny – z hľadiska funkcie, ceny, dizajnu.

Nakoniec konfigurátor navrhne voliteľné produkty – teda tie, ktoré môžu byť potrebné pri inštalácii (snímač teploty, ochranný kryt hlavice, 16 A reléový modul, prídavný sieťový zosilňovač ZigBee atď.). Týmto spôsobom sa vytvorí prehľadná kalkulácia nákladov.

Inteligentná domácnosť – koľko stojí implementácia systému?

Kde začať?

Na začiatku musíte vedieť, či vám záleží na riadení vykurovania cez internet. Na jednej strane si táto možnosť vyžaduje doplatok, no na druhej strane neporovnateľne zvyšuje pohodlie a funkčnosť celého systému. Potom je potrebné špecifikovať, aký typ vykurovania chcete ovládať: radiátorové, podlahové, elektrické. Ak ide o riadenie kombinovaného vykurovania, treba počítať so zariadeniami potrebnými na reguláciu vykurovacieho systému oboch typov (podlahové aj radiátorové). Príslušenstvo Smart Home je za príplatok.

Charakteristika vzorového domu

Dom, na základe ktorého si orientačne ukážeme fungovanie nášho konfigurátora, je jednopodlažný s využiteľným podkrovím. Na prízemí je obývačka s kuchyňou a kúpeľňou s podlahovým vykurovaním, v podkroví sú tri radiátorovo vykurované spálne, každá s jedným radiátorom. Spolu je tu päť izieb. Kúpeľňa má jedno okno. Predpokladajme, že majitelia sa rozhodli ovládať svoj domov cez internet, pomocou vybraných doplnkov SALUS Smart Home. Aké produkty označil konfigurátor? Čo vďaka nim domácnosť získa?

Preskúmajte možnosti: ako funguje konfigurátor?

Rozdeľme oblasti ovládania domácnosti do troch kategórií:
1. ovládanie vykurovania,
2. ovládanie osvetlenia a roliet,
3. príklad pravidiel OneTouch,
4. detekcia porúch.

Ovládanie vykurovania

Aby ste v takto navrhnutom dome mohli ovládať vykurovanie cez internet, potrebujete ho vybaviť termostatmi – napr. moderným Quantum SQ610RF so zabudovaným snímačom vlhkosti a funkciou TEPLÁ PODLAHA. Optimálne riadenie vykurovacieho systému sa dosiahne reguláciou teploty individuálne v každej miestnosti, takže vždy potrebujete toľko termostatov, koľko máte miestností. Prízemie s podlahovým vykurovaním vyžaduje centrálnu svorkovnicu a pohony (napr. automatický pohon THB). Na ovládanie troch radiátorov v spálňach je potrebné dokúpiť tri bezdrôtové termostatické hlavice. A samozrejme „srdce“ systému, bez ktorého nie je možné spravovať domácnosť online – internetovú bránu UGE600.

Ovládanie osvetlenia a roliet

Ak chcete vytvoriť funkčné OneTouch pravidlá (viac o OneTouch pravidlách tu) pre osvetlenie a rolety, k cene systému je potrebné pripočítať príslušenstvo (výber zariadení v závislosti od pravidiel):

1. Inteligentné relé (SR600)
2. Ovládač roliet (RS600)
3. Inteligentná zásuvka (SPE600)

Ako tieto zariadenia fungujú? Inteligentná zásuvka je rozšírenie klasickej elektrickej zásuvky, ovláda zariadenia do nej zapojené. Inteligentné relé umožňuje ovládať zariadenia do maximálneho zaťaženia 16 A. Ovládač roliet ovláda pohony okenných roliet a osvetlenia (230 V AC). Vďaka týmto malým zariadeniam si môžete nastaviť okamih zapnutia alebo vypnutia svetiel vo vybraných miestnostiach, alebo nastaviť prevádzku lampy od závislosti na iných akciách, napr. vstup do miestnosti, zatvorenie okna, spustenie ventilátora a pod. Zariadenia môžete použiť napríklad aj na simuláciu prítomnosti členov domácnosti, keď nikto nie je doma. Konečné náklady závisia od toho, koľko roliet /  zariadení vo vašom dome chcete ovládať.

Aké pravidlá OneTouch môžete vytvoriť?

V aplikácii SALUS Smart Home budete programovať závislosti – scenáre práce zariadení. Napríklad:

 1. Pri západe slnka sa na chodbe rozsvieti lampa a pri východe slnka sa vypne.
 2. Ráno sa rolety v spálňach otvoria na 30%, po hodine na 60% a po ďalšej na 100%.
 3. Kým je okno otvorené, vykurovanie v kúpeľni sa vypne.
 4. O 20:00 teplota klesne z 22 ℃ na 20 ℃, ale podlaha v kúpeľni zostane príjemne teplá až do 23:00.
 5. Keď stlačíte aktivátor pravidiel OneTouch namontovaný pri výstupných dverách, nastavená teplota vo všetkých miestnostiach klesne na 18 ℃, žalúzie sa zatiahnu v obývacej izbe a jedálni a svetlá v celom dome sa vypnú.

Na implementáciu týchto scenárov v našom vzorovom dome – okrem internetovej brány, aplikácie (bezplatnej) a termostatov – potrebujeme: minimálne päť ovládačov roliet, okenný senzor do kúpeľne, tlačidlo OneTouch, inteligentné zásuvky, ktorých počet závisí od počtu lámp, ktoré sa majú pri odchode z domu vypnúť. Predpokladajme teda, že potrebujete dve inteligentné zásuvky a inteligentné relé.

O tom všetkom môžete v kľude popremýšľať a po rozhodnutí zadať do polí v konfigurátore.

Detekcia porúch

Senzory detekujúce domáce poruchy sú súčasťou radu SALUS Smart Home, čo znamená, že na fungovanie vyžadujú bránu a aplikáciu. V závislosti od toho, ktoré, kde a koľko snímačov chceme inštalovať, treba vynásobiť nasledovné sumy:

Ako tieto zariadenia fungujú? Detektor dymu detekuje dym. Snímač úniku vody detekuje vodu na povrchoch alebo kontaktoch. Okenný / dverový senzor signalizuje, ktoré okná / dvere boli otvorené a umožňuje vypnúť vykurovanie počas vetrania. Zariadenia v systéme umožňujú odosielať vopred nastavené SMS správy o udalostiach.

Zhrnutie

Ponuka je bohatá, ale musíte byť aj vy bohatý, aby ste ju využili? Spoločnosť SALUS Controls ponúka zákazníkom nielen exkluzívne prémiové rady, ale aj štandardné varianty produktov, ktoré dobre fungujú a zároveň budú šetrné k vašej peňaženke.

Využite náš konfigurátor a overte si, ktoré riešenia najlepšie vyhovujú vašim potrebám. Údaje zadané do konfigurátora vám pomôžu zistiť koľko a akých zariadení budete potrebovať na ovládanie vášho domova a vytvoria hrubý odhad celého projektu.

Čo je dôležité, sumy budú približné – vypočítané na základe čistých katalógových cien. Pamätajte, že naši distribútori vám určite ponúknu výhodnú zľavu.

V prípade akýchkoľvek pochybností vám naši dobre vyškolení montážnici a celý technický tím SALUS Controls rád poradí.

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/11/cover.png;;|_|Než si odpovieme na túto otázku, poďme si najskôr systém SALUS Smart Home predstaviť a ukázať, ako funguje.;;https://salus-controls.sk/2020/08/28/co-mozete-ovladat-v-systeme-salus-smart-home/;;Čo môžete ovládať v systéme SALUS Smart Home?;;

Než si odpovieme na túto otázku, poďme si najskôr systém SALUS Smart Home predstaviť a ukázať, ako funguje.

Je to moderný systém ovládania inteligentnej domácnosti, ktorý zahŕňa nielen produkty Smart Home, ale predovšetkým systém vykurovania. SALUS Smart Home umožňuje vytvárať väzby medzi domácimi zariadeniami (pomocou pravidiel OneTouch) a ovládať ich aj cez internet. Systém SALUS Smart Home zahŕňa produkty, ktoré umožňujú reguláciu teploty v každej miestnosti. Taktiež umožňujú riadiť kotol, čerpadlá ÚK, TÚV alebo iné vykurovacie či chladiace zariadenia.

V ponuke SALUS Controls môžete nájsť aj príslušenstvo Smart Home, ktoré zvyšuje úroveň domácej automatizácie.

Okrem termostatov systém zahŕňa:

V systéme SALUS Smart Home môžete všetky dostupné prvky spravovať v aplikácii (teplotu na termostate, inteligentné zásuvky, relé, aktivátory pravidiel).

Čo to značí v praxi?

Vykurovanie

V zásade máte tri možnosti. Môžete nastaviť teplotu zodpovedajúcu jednotlivým miestnostiam (napr. rôzne hodnoty pre kúpeľňu, spálňu, obývačku, chodbu atď.). Alebo môžete vytvoriť harmonogram vykurovania pre každý deň v týždni (napr. iný plán pre všedné dni, iný cez víkendy a sviatky). V neposlednom rade môžete vzdialene upraviť parametre vykurovania vašej domácnosti (napr. prepísať teplotu pre budúcu zmenu harmonogramu alebo upraviť celý harmonogram) a to odkiaľkoľvek, kde sa práve nachádzate.

Osvetlenie

Ovládanie osvetlenia pomocou pravidiel OneTouch je nielen efektívne, ale aj praktické a pohodlné. Svetlá môžete zapínať / vypínať v určený čas alebo podľa východu / západu slnka. Môžete tiež (keď ste doma alebo nie) jediným pohybom zapnúť / vypnúť všetky svetlá a aktivovať skôr uložené pravidlo svetelnej simulácie prítomnosti v domácnosti. Rovnako môžete prepojiť vybrané osvetlenie s ďalšími prvkami SALUS Smart Home (relé, ovládače, termostaty, senzory). Jednou akciou (napr. zatiahnutím roliet) vyvoláte pridruženú akciu (napr. rozsvietenie lampy).

Ovládač roliet a garážových brán

Scenár OneTouch pravidiel otvárania a zatvárania roliet vám umožní úplnú voľnosť. Nemusíte napríklad pamätať na to, aby ste počas horúcich letných dní zatiahli rolety a ochránili tak vašu domácnosti pred prehriatím. A môžete toho spraviť ešte viac – napríklad keď ste v práci, môžete kedykoľvek zatiahnuť rolety v obývačke. Ďalšou výhodou ovládania roliet je plánovanie času ich zaťahovania a odťahovania. Ráno sa môžu rolety najskôr otvoriť napríklad na 50 % a až po niekoľkých minútach na 100 %. Večer sa môžu zatiahnuť pri západe slnka alebo kedykoľvek inokedy. Výhody diaľkového ovládania garážovej brány snáď nie je potrebné ani vysvetľovať. Stojí však za zmienku, že je možné, vďaka vhodne nastavenému scenáru, kombinovať otváranie brány alebo brán spoločne so zapnutím vonkajšieho osvetlenia.

Nezabudnite, že systém SALUS Smart Home je tiež nevyhnutným bezpečnostným prvkom v každej domácnosti. Aj keď nemôžete meniť nastavenia zariadení, môžete v aplikácii aspoň zistiť, či správne fungujú a či plnia svoju funkciu. A v prípade nebezpečenstva vám zašlú správu s vopred pripraveným obsahom. Čo konkrétne máme na mysli?

Bezpečnostné detektory:

•             Detektor dymu (SD600) – detekuje dym v reálnom čase. POZNÁMKA: je možné použiť ho ako samostatné zariadenie, bez „srdca“ systému (brány UGE600). V tomto prípade je aktívna iba funkcia alarmu (poplach je detekovaný iba lokálne, nie je možné odoslať žiadne užívateľské upozornenie);

•             Snímač úniku vody (WLS600) – detekuje vodu pod senzorom alebo na kontaktoch vodičov pripojených k senzoru. Musí byť vždy použitý s internetovou bránou UGE600 a aplikáciou SALUS Smart Home;

•             Okenný / dverový senzor (SW600 – slim verzia, OS600 – štandardná verzia) – signalizuje otvorenie okien / dverí. Mal by byť používaný spoločne s internetovou bránou UGE600 a aplikáciou SALUS Smart Home.

POZNÁMKA: v spojení s izbovými termostatmi automaticky vypína vykurovanie počas vetrania.

Prečo sa oplatí zvoliť pre svoj domov systém SALUS Smart Home?

Aby sme vás presvedčili, že náš Smart Home systém je ten pravý, zhrnuli sme jeho hlavné výhody.

Čo získate?

;;https://salus-controls.sk//wp-content/uploads/2021/11/Cover-1920x750-1.png;;